skip to primary navigation skip to content

Thai

Languages

พัฒนาความสามารถในการพูดคุยของคุณ

เรียนรู้ในการเขียนเนื้อหาอย่างชัดเจน

เป็นภาษาอังกฤษ

 

โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้น

(INTENSIVE ENGLISH PROGRAM – IEP)

ที่ TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY

(IEP ที่ TCU)

โลกแห่งการเรียนรู้ ที่นี่

 

ค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยา:

·         ค่าธรรมเนียมห้องเรียนพร้อมส่วนลดสำหรับสมาชิกกลุ่ม DFW

·         ค่าธรรมเนียมห้องเรียนลดครึ่งราคาสำหรับพนักงานของ TCU และครอบครัว

·         สิทธิประโยชน์ในวิทยาเขตของ TCU ทั้งหมด พร้อมค่าเล่าเรียน IEP

 

หลักสูตรที่สะดวกสำหรับผู้เรียน:

·         ชั้นเรียนระยะเวลาหนึ่งเดือนจัดสอนตลอดทั้งปีในวิทยาเขตที่สวยงามของ TCU

·         ชั้นเรียนเปิดสอนตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงบ่ายโมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(สามารถจัดชั้นเรียนภาคบ่าย ภาคค่ำ สุดสัปดาห์และชั้นเรียนออนไลน์ได้หากมีการร้องขอ)

·         ค่าสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตามเงื่อนไขสำหรับนักศึกษา IEP หลักสูตรผูกพัน และหลักสูตรเก็บหน่วยกิตสำหรับนักศึกษา IEP ขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเก็บหน่วยกิต TCU สำหรับทุกคน

 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างได้ผล

·         ชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีรูปแบบเฉพาะ

·         หลากหลาย:  ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ทั้งด้านการพูด เขียน ฟัง อ่าน คำศัพท์ ไวยากรณ์ คำสแลง
การสนทนาและการออกเสียงที่ถูกต้อง

·         พัฒนาทักษะเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว

 

อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ:

·         คุณวุฒิ:  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งงานโครงการวิจัยด้านวิชาชีพ

·         ความเชี่ยวชาญ:  ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใหญ่ในวิทยาเขตต่าง ๆ เป็นเวลาหลายปี

·         ประสบการณ์:  ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศต่าง ๆ และการเรียนรู้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางมหาวิทยาลัย

 

โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้มข้นที่ TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY

โลกแห่งการเรียนรู้ ที่นี่

 

IEP.TCU.EDU

 

IEP@TCU.EDU

 

TCU BOX 297720

FORT WORTH, TEXAS 76129, USA

 

817-257-7485 โทร / 817-257-7761 แฟกซ์

3005 STADIUM DRIVE, RICKEL BUILDING, OFFICE SUITE 252

เวลาทำการ:  8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น USA CENTRAL TIME วันจันทร์ถึงวันศุกร์